Selasa, 24 Ogos 2010

ANALISIS MODEL BEHAVIORAL MENGGUNAKAN TEKNIK SWOT

S   : Strengths (Kekuatan)             

W  : Weakness (Kelemahan)                   
O   : Opportunities (Peluang)
T   : Threats (Ancaman)

Model Pengajaran
S
W
O
T

Sistem Behavioral

Murid diajar secara langsung oleh guru dalam menguasai beberapa kemahiran sehingga benar-benar faham dan mendapat panduan secara individu oleh guru secara menyeluruh sekiranya gagal untuk memahami.


Pembelajaran akan lebih berpandu, mendatar dan kadang-kala mungkin akan membosankan murid kerana guru mahu pembelajaran hari itu benar-benar dikuasai oleh murid.

Murid dapat mengambil peluang ini untuk belajar secara bersungguh-sungguh dan sekiranya kurang memahami pembelajaran yang disampaikan, murid boleh bertanya secara lebih mendalam kepada guru.

Guru dan murid perlu mempunyai kerjasama yang baik dalam memberi dan menerima ilmu. Sekiranya guru dan murid mempunyai masalah dalam berkomunikasi, sukar bagi sesuatu pembelajaran itu berjalan lancar.

Ahli-ahli Psikologi Yang Berkaitan Dengan Model Behavioral.

BURRHUS FREDERIC SKINNER (B.F.SKINNER)

B.F. Skinner dilahir pada 20 Mac 1904 dan meninggal dunia pada 18 Ogos 1990. 

Beliau menerima "Bachelor of Art" ( B.A.) sastera Inggeris pada tahun 1926 dari Hamilton College dan menghabiskan beberapa waktu sebagai penulis berjuang sebelum mencari tulisan-tulisan Watson dan Pavlov. 

Terinspirasi oleh karya-karya ini, Skinner memutuskan untuk meninggalkan kerjaya sebagai seorang novelis dan memasuki program pasca sarjana psikologi di Harvard University. Menurut Skinner (1953) kajiannya menunjukkan pelaziman operan organisma bertindakbalas terhadap persekitaran dalam proses pembelajaran. Pelaziman operan meningkatkan kebarangkalian pengulangan sesuatu gerak balas. Peneguhan biasanya dapat menambahkan kebarangkalian gerak balas yang akan berlaku.

Kerjaya

Pada tahun 1945, B.F Skinner berpindah ke Bloomington, Indiana dan menjadi Ketua Jabatan Psikologi di University of Indiana. Pada tahun 1948 pula jabatannya bergabung dengan jabatan psikologi di Harvard University di mana beliau berkerja di situ sehingga beliau meninggal. Beliau menjadi salah satu pemimpin dari bidang behaviorisme dan karyanya memberikan sumbangan dalam bidang psikologi eksperimental. Antara sumbangan beliau adalah termasuklah tempat 'Skinner', tempat di mana tikus belajar untuk mendapatkan makanan dengan menekan sebuah tuil.

Anugerah


* 1968 - National Medal of Science dari Presiden Lyndon B. Johnson
* 1971 - Pingat Emas dari Yayasan American Psychological
* 1972 - Manusia Award Tahun
* 1990 - Citation untuk Sumbangan Lifetime Posisi untuk PsikologiEDWARD LEE THORNDIKE
Edward Lee Thorndike dilahirkan 31 Ogos 1874 di Williamsburg, Massachusetts.  Beliau adalah anak seorang pendeta Methodist di Lowell, Massachusetts. Pada 29 Ogos 1900, beliau berkahwin Elizabeth Moulton dan mereka dikurniakan lima orang anak. Belaiy meninggal dunia pada 9 Ogos 1949. 


Beliau adalah seorang psikologi Amerika yang menghabiskan hampir seluruh karya di Teachers College, Columbia University. Karyanya pada perilaku binatang dan proses belajar menyebabkan teori connectionism dan membantu meletakkan asas sains untuk psikologi pendidikan moden. 

Pendidikan

Thorndike telah lulus Sekolah Latin Roxbury pada 1891 di West Roxbury, Massachusetts dan mendapat Ijazah Sarjana Mudanya di Wesleyan University pada 1895. Pada 1897, beliau telah memperolehi Ijazah Sarjananya di Harvard University dan Ph. D di Columbia University pada tahun 1898. Setelah lulus, Thorndike kembali ke bidang awalnya, Pendidikan Psikologi. 

Pada tahun 1937, Thorndike menjadi Presiden ke-2 Persatuan Psikometri, mengikuti jejak Louis Leon Thurstone yang telah membentuk masyarakat dan syarikat jurnal Psychometrika tahun sebelumnya. 


Teori yang dikemukakan oleh Thorndike:
 • Manusia belajar menggunakan kaedah cuba dan ralat.
 • Ganjaran dan denda faktor penting membantu pembelajaran manusia.
 • Pembelajaran manusia berlaku mengikut hubungan antara ransangan dan gerak balas.
 • Motivasi, ganjaran dan denda amat penting dalam proses pembelajaran.
Beliau juga mengemukakan teori perikatan dikenali sebagai Teori R-G ( Ransangan dan Gerak balas)Teori R-G menjadi asas tiga hukum Thorndike iaitu :
 • Hukum Kesediaan (HK).
  • Kesediaan dari segi psikomotor, efektif, kognitif sebelum boleh belajar.
 • Hukum Latihan dan (HL) 
  • Latihan yang diulang-ulang untuk tingkatkan kemahiran.
 • Hukum Kesan (HK) 
  • Kesan yang menyeronokkan meningkatkan pertalian antara ransangan dan gerak balas


JAMES D. WATSON

Ames Dewey Watson (lahir April 6, 1928) adalah seorang ahli biologi molekul Amerika dan zoologi, yang dikenali sebagai salah satu CO-penemu struktur DNA bersama Francis Crick, pada tahun 1953. 

James Dewey Watson dilahirkan di Chicago, Illinois, pada 6 April, 1928. Sebagai satu-satunya anak James D. Watson, pengusaha, dan Jean Mitchell. Ayahnya adalah keturunan Scotland. Ibunya Lauchlin Mitchell, seorang tukang jahit dari Glasgow,

Beliau belajar di Universiti Chicago dan Indiana University. Kemudian bekerja di Universiti Cambridge Cavendish Laboratory di mana beliau pertama kali bertemu rakan masa depannya dan teman peribadinya, Francis Crick. 
Teori yang dikemukakan:
 • Ahli psikologi pertama menggunakan perkataan “behaviorisme”
 • Sangat dipengaruhi model pelaziman klasik Pavlov.
 • Perbezaan antara manusia ialah pengalaman.
 • Pengalaman yang baik boleh diubah menjadi pengalaman yang buruk.
 • Rangsangan yang didedahkan dan jenis gerak balas akan mempengaruhi pengalaman pembelajaran murid.

Jumaat, 20 Ogos 2010

Implikasi Terhadap P&P

Jenis Model Pengajaran
Contoh
Huraian
Implikasi terhadap
Pengajaran dan
Pembelajaran dalam
bilik darjah

Model Behavioral

Pengajaran Langsung

Model ini berarahkan guru di mana guru akan menyampaikan isi pengajaran secara langsung kepada murid-murid serta menstruktur masa pengajaran supaya menyusun langkah pengajaran dan pembelajaran.


Kaedah ini agak sesuai untuk mengajar bacaan dan matematik tetapi kurang sesuai untuk pengajaran yang melibatkan penerokaan dan penemuan.


Pembelajaran masteri

Model ini
digunakan untuk
menyesuaikan
pengajaran dimana
faktor perbezaan
individu diambil
kira.


Dalam kaedah ini isi
pelajaran disusun
daripada mudah
kepada kompleks
sebelum disampaikan
kepada murid-murid
agar murid dapat
mengikuti pengajaran
guru mengikut kadar
kecekapan masing-
masing.