Selasa, 24 Ogos 2010

ANALISIS MODEL BEHAVIORAL MENGGUNAKAN TEKNIK SWOT

S   : Strengths (Kekuatan)             

W  : Weakness (Kelemahan)                   
O   : Opportunities (Peluang)
T   : Threats (Ancaman)

Model Pengajaran
S
W
O
T

Sistem Behavioral

Murid diajar secara langsung oleh guru dalam menguasai beberapa kemahiran sehingga benar-benar faham dan mendapat panduan secara individu oleh guru secara menyeluruh sekiranya gagal untuk memahami.


Pembelajaran akan lebih berpandu, mendatar dan kadang-kala mungkin akan membosankan murid kerana guru mahu pembelajaran hari itu benar-benar dikuasai oleh murid.

Murid dapat mengambil peluang ini untuk belajar secara bersungguh-sungguh dan sekiranya kurang memahami pembelajaran yang disampaikan, murid boleh bertanya secara lebih mendalam kepada guru.

Guru dan murid perlu mempunyai kerjasama yang baik dalam memberi dan menerima ilmu. Sekiranya guru dan murid mempunyai masalah dalam berkomunikasi, sukar bagi sesuatu pembelajaran itu berjalan lancar.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan